Tijdelijke huisvesting jongeren en statushouders in Arcen

Door NEWWORLD, vrijdag 21 oktober 2016 08:18

Tijdelijke huisvesting jongeren en statushouders in Arcen

De 11 leegstaande huurwoningen aan de J.H. Dunantstraat in Arcen worden, in tegenstelling tot eerdere plannen, voorlopig niet gesloopt. De woningen worden voor een per iode van maximaal 5 jaar ingezet voor de huisvesting van Arcense jongeren en statushouders. De woningen aan de Dunantstraat staan al lange tijd op de nominatie voor sloop. Onlangs vertrok de laatste bewoner en trof eigenaar Woonwenz de sloopvoorbereiding en. Onder andere op verzoek van de gemeente Venlo is dit alsnog voor maximaal 5 jaar uitgesteld om hier tijdelijk woonruimte te bieden aan statushouders.

Starters en statushouders
Woningcorporatie Woonwenz kreeg al eerder verzoeken om de woningen niet te slopen, maar te behouden voor het dorp zodat hier onder andere jongeren die moeilijk aan een woning komen, konden worden gehuisvest. Met het tijdelijk behoud van de woningen komen er voor zowel statushouders als voor Arcense starters meer sociale huurwon ingen beschikbaar.

Omdat uit veiligheidsoverwegingen de installaties en leidingen al uit de voormalige sloopwoningen waren verwijderd, moet Woonwenz nog wat onderhoud plegen om ze weer verhuurklaar te maken. Vervolgens kunnen de woningen onder Leegstandswet nog voor 5 jaar opnieuw verhuurd worden. Directeur - bestuurder van Woonwenz, Frank v an Engelen: “ Na deze periode zijn de woningen echt op. Ze stonden immers niet voor ni ets op de lijst van te slopen woningen. Ze voldoen niet meer aan de eisen v an deze tijd. Ook een renovatie is hier financieel en technisch niet haalbaar.”

Ruimte maken op de woningmarkt
Na 5 jaar stromen zowel de statushouders als de starters door naar reguliere huurwoningen of koopwoningen. Op deze manier kan de tijdelijke ext ra vraag naar sociale huurwoningen door de toename van het aantal statushouders, gedeeltelijk opgevangen worden, zonder dat dit ten koste gaat van andere woningzoekenden. Wethouder Teeuwen: Samen met de corporaties bekijken we hoe we de opvang van statusho uders het beste kunnen organiseren, zonder dat er teveel verdringing op de woningmarkt ontstaat en andere woningzoekenden niet meer aan bod komen. De uitstel van de sloop In Arcen is een goed voorbeeld van een alternatieve aanpak. Daarnaast helpen we zo ook onze jongeren.”

Woonwenz start deze week al met het verhuurklaar maken van de woningen, zodat de woningen eind dit jaar weer bewoond kunnen worden. De verhuring aan de Arcense jongeren wil Woonwenz regelen op basis van een interesselijst. De gemeente le vert de lijst van de te huisvesten statushouders.

(Bron: Gemeente Venlo)


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.