Venlo blij met besluit minister over Maasprojecten

Door NEWWORLD, maandag 17 oktober 2016 01:02

Venlo blij met besluit minister over Maasprojecten

Wethouder Wim van den Beucken van Venlo is opgetogen over het besluit van minister Schultz van Haegen om in te stemmen met de nieuwe plannen voor de Maas. “Venlo heeft steeds ingestoken op een win-win situatie: én grotere waterveiligheid, én meer natuur, én betere ruimtelijke kwaliteit. Droge voeten kun je niet meer bereiken met dijkverhoging alleen. Voor Venlo had dit ook zeer ongunstig uitgepakt; terwijl we net al jaren bezig zijn om de stad naar de Maas te keren. Met deze brede en gezamenlijke aanpak profiteert de hele regio. Ik ben blij dat de minister het met ons eens is en er ook geld voor uittrekt.”

In het Deltaprogramma voor de Maas is Venlo aangewezen als een zogeheten koploper-project. Doel was te onderzoeken of er in en om Venlo, voldoende kansen zijn om ruimtelijke ontwikkeling te koppelen aan de noodzaak voor hoogwaterbescherming. Het onderzoek heeft uitgewezen dat zich in het noorden van de gemeente grote kansen voordoen. Rivierverruiming tussen Venlo en Velden wordt bereikt via een hoogwatergeul en een dijkverlegging; dit wordt nu gekoppeld aan verplaatsing van de jachthaven en ontwikkeling van de industriehaven.

Om de plannen verder uit te werken heeft het MIRT-onderzoek nu de officiële status van MIRT-verkenning gekregen. Voor de verdere uitwerking komt in totaal 28,7 miljoen euro extra beschikbaar voor Venlo. Er wordt samengewerkt met Rijkswaterstaat, provincies, Maasgemeenten en waterschappen. De werken moeten in 2030 zijn afgerond.

(Bron: Gemeente Venlo)


Gerelateerde berichten


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.