Nieuw treinstation te Grubbenvorst aan Burgemeester van Kempenstraat

Door NEWWORLD, vrijdag 20 november 2015 07:54

Nieuw treinstation te Grubbenvorst aan Burgemeester van Kempenstraat

In overleg met de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo heeft de Provincie Limburg de ‘Burgemeester van Kempenstraat’ als voorkeurslocatie aangewezen voor de aanleg van het nieuwe treinstation in Grubbenvorst. Volgens gedeputeerde Patrick van der Broeck en wethouder Driessen van de gemeente Horst aan de Maas is dit een mooie stap in de kwaliteitsverbetering van de Maaslijn: “Met dit station wordt niet alleen Grubbenvorst, maar ook Greenport Venlo ontsloten. Dit is voor het vestigingsklimaat van bedrijven, de arbeidsmarktontwikkeling maar ook de studiekeuze- en zorgmogelijkheden in deze regio van onschatbare waarde.”

De naam voor het toekomstige station is nog niet bekend. De voorlopige werknaam is station Grubbenvorst-Greenport Venlo. De komende maanden zal in nauw overleg met een werkgroep van bewoners uit Grubbenvorst een ontwerp voor de nieuwe stationsomgeving worden gemaakt. In die periode vinden tevens diverse onderzoeken plaats naar de effecten van onder andere geluid, luchtkwaliteit en milieu op de omgeving, zodat zo nodig mitigerende maatregelen genomen kunnen worden. Uiteindelijk wordt het definitieve ontwerp voor de stationsomgeving via een bestemmingsplanprocedure bij de gemeente Horst aan de Maas ter inzage gelegd. Dat zal naar verwachting eind 2016 zijn.

Nieuw station
Na onderzoek naar de geschiktheid van locaties aan de ‘Californischeweg’ en de ‘Burgemeester van Kempenstraat’ is de uiteindelijke keuze gevallen op de locatie ‘Burgemeester van Kempenstraat’. Hierbij is rekening gehouden met de kosten voor maatregelen die nodig zijn als gevolg van de mogelijke aanleg van dubbel spoor in de toekomst. Het station in Grubbenvorst bedient straks de inwoners van Grubbenvorst en omgeving en Greenport Venlo. Qua verwachte aantal reizigers is het station vergelijkbaar met andere kleine stations op de Maaslijn.

ProRail is verantwoordelijk voor de aanleg van het station en bijbehorende spoortechnische voorzieningen. De Provincie Limburg en de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo zijn verantwoordelijk voor het inpassen van de stationsomgeving, die bestaat uit een voorplein, parkeervoorziening, fietsenstallingen, bushalte en aanpassing van de bestaande infrastructuur.

Kwaliteitsverbetering Maaslijn
De Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen is één van de drukste en meest intensief bereden enkelsporige spoorlijnen in Nederland. De Provincie Limburg werkt samen met de provincies Noord-Brabant en Gelderland, het ministerie van Infrastructuur & Milieu en ProRail aan een kwaliteitsverbetering van de Maaslijn. Daartoe wordt het traject geëlektrificeerd, worden versnellingsmaatregelen uitgevoerd en wordt het nieuwe station in Grubbenvorst aangelegd.

Deze maatregelen zullen in 2020 gerealiseerd zijn.

(Bron: Provincie Limburg)


Gerelateerde berichten


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.