Venlo met stip in beeld voor nieuwe opleiding HBO Zorg

Door NEWWORLD, dinsdag 08 maart 2016 07:50

Venlo met stip in beeld voor nieuwe opleiding HBO Zorg

Afgelopen jaar is gewerkt aan een haalbaarheidsstudie om te komen tot een brede bachelor Zorg in de regio Venlo. De studie is gereed en de uitkomst is bemoedigend: de HBO-opleiding zorg in Venlo is haalbaar en daarmee weer een grote stap dichterbij.

Halverwege 2015 is Fontys Paramedische Hogeschool met steun van de provincie Limburg en de gemeente Venlo, gaan werken aan een Maatschappelijke Business Case voor onder meer een innovatieve HBO-opleiding Zorg in de regio Venlo. Andere onderwijspartners waren ROC Gilde Opleidingen en Zuyd Hogeschool. Gedurende de rest van het jaar hebben een twaalftal partijen uit de sector en diverse experts en beleidsmakers, aan het plan meegewerkt.

De business case richt zich op de innovatie van het hele werkveld. Dus zowel de zorg zelf, als de opleidingen, als de instellingen en mensen die erin werkzaam zijn. De conclusie is dat de ideeën voor de toekomst worden breed gedeeld en bovendien prima aansluiten op landelijke visies. Anders gezegd: inhoudelijk en organisatorisch is de business case haalbaar. Financieel oogt ook het plaatje voor de bachelor Zorg realistisch: de opleiding kan zichzelf in twee tot drie jaar bedruipen. Voor de overbrugging is een subsidieaanvraag gedaan bij OP Zuid, die er kansrijk uitziet.

Aantrekkelijk
Officieel is het concept IZO gedoopt: Innovatie-ecosysteem voor Zorg en zorgOpleidingen. Brede innovatie is nodig om te waarborgen dat de zorg ook in 2030 nog goed functioneert. Dat wil zeggen: aansluitend op de behoeften van cliënten, met daaraan gekoppeld een beroepspraktijk die aantrekkelijk en uitdagend is voor professionals op alle niveaus. "Voor de regio Venlo is dit goed nieuws," reageert wethouder Stephan Satijn van Kennisinfrastructuur. "Ik zie het als een fraaie stap voorwaarts. De toekomstige voordelen zijn helder: het hoger onderwijs wordt beter, de zorg voor onze burgers zal verbeteren en de arbeidsmarkt wordt ook aantrekkelijker."

In hoofdzaak ziet men de innovatie lopen langs drie lijnen.
- Innoveren van de beroepspraktijk (uitgaan van de klantvraag, regie bij de burger, inzet van nieuwe technieken)
- Innoveren van de opleidingen (ontwikkeling brede bachelor, betere aansluiting MBO, HBO en WO, modulair leren zodat professionals makkelijk kunnen in- en uitstromen, en hun kennis op peil blijft)
- Innoveren van de samenwerking tussen overheid, onderwijs, onderzoeksinstellingen en arbeidsmarktpartijen.

Zodoende blijft de kennis op peil en de kwaliteit in de zorg ook. Inhoudelijk is verder gekeken naar de thema's Levensloopbestendig wonen, Informatie en communicatie om zelfstandigheid en samenwerking te bevorderen, en Technologie binnen zorg en welzijn.

(Bron: Gemeente Venlo)


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.