Venlo en Venray pakken bijstandsfraude succesvol aan

Door NEWWORLD, vrijdag 25 maart 2016 07:16

Venlo en Venray pakken bijstandsfraude succesvol aan

De gemeenten Venlo en Venray hebben in Turkije met succes onderzoek gedaan naar het vermogen van mensen met een bijstandsuitkering. Wie namelijk te veel vermogen heeft, heeft in Nederland geen recht op een uitkering. Er is voor een bedrag van € 1,2 miljoen beslag gelegd. In totaal zijn 22 uitkeringen beëindigd.

Binnen een totale groep van 123 zijn 76 personen onderzocht. Uiteindelijk is in elf gevallen daadwerkelijk overgegaan tot beslaglegging. Er is voor een bedrag van € 1,2 miljoen beslag gelegd. In totaal zijn 22 uitkeringen beëindigd. De hoogte van het terug te vorderen bedrag is in dit stadium nog niet bekend.

Verzwegen vermogen
De fraudeurs bleken in hun land van herkomst verzwegen vermogen te hebben; bezittingen in de vorm van vastgoed of grond. “Het gaat er ons om dat alleen mensen die recht hebben op een uitkering deze ontvangen”, stelt de Venlose wethouder Hanno Lamers (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). “Misbruik van uitkeringen kunnen we niet tolereren.” Zijn Venrayse collega wethouder Lucien Peeters (Leven) vult aan: “Met dit onderzoek sporen we overigens niet alleen fraude op. Bijkomend effect is dat het regelmatig controleren van het klantenbestand een preventieve werking heeft, doordat (potentiële) fraudeurs een hogere pakkans ervaren.”

Onderzoek
Om meerdere praktische redenen heeft het onderzoek zich in eerste instantie gericht op Turkije. In Venlo-Venray hebben relatief veel bijstandsontvangers een band met Turkije. Daarnaast is door andere gemeenten al onderzoek verricht in Turkije, zodat de methoden en ervaringen gebruikt kunnen worden. Zo is onder meer gebleken dat zich in Turkije relatief veel verzwegen onroerend goed bevindt. En dat onderzoek in Turkije in verhouding dus veel resultaten oplevert.

Ook beschikt Bureau Buitenland, dat het onderzoek voor de gemeenten heeft uitgevoerd, over een goed netwerk van onder meer juristen en makelaars in Turkije, zodat hier betrekkelijk eenvoudig en veilig onderzoek kan worden gedaan. Tot slot zijn de openbare registers in Turkije gedigitaliseerd. Dit drukt ook de tijd en kosten per onderzoek.

Vervolg
Daarmee is overigens niet gezegd dat alleen naar Turkije wordt gekeken. Na afloop van elk verificatieonderzoek wordt een nieuw onderzoek gestart in een of meerdere landen.

(Bron: Gemeente Venlo)


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.