Regiogemeenten werken samen aan Positieve Gezondheid

Door NEWWORLD, zaterdag 26 maart 2016 07:54

Regiogemeenten werken samen aan Positieve Gezondheid

De zeven Noord-Limburgse gemeenten gaan nu ook in regionaal verband intensiever samenwerken met Zorgverzekeraar VGZ en zorgkantoor VGZ. Belangrijkste doel is het bevorderen van de eigen kracht en mogelijkheden van inwoners. Samen werken aan een positief gezonde samenleving waarin inwoners het vermogen hebben om hun eigen leven te organiseren.

Met alle veranderingen in de WMO, Jeugdwet en Participatiewet zijn in veel gemeenten projecten gestart op het gebied van zorg, welzijn en participatie. Het leven van onze inwoners én het bieden van zorg en ondersteuning stopt echter niet bij de gemeentegrenzen. De Noord-Limburgse gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray gaan daarom in regionaal verband veel intensiever samenwerken met zorgverzekeraar VGZ en zorgkantoor VGZ.

Momenteel lopen er in de zeven regiogemeenten al verschillende projecten en pilots om bijvoorbeeld de participatie te vergroten of samenhang en verbinding in wijken te creëren. Die blijven ook gewoon doorgaan. Dit jaar komen er in elk geval drie pilots bij die gezamenlijk worden opgepakt:
1. In de gemeente Bergen komt een netwerk positieve gezondheid. Dit is een samenwerking van verschillende zorgaanbieders om vanuit de positieve gezondheid-gedachte burgers te ondersteunen en stimuleren. Positieve gezondheid is een relatief nieuw begrip, de kern ervan is dat gezond zijn meer is dan alleen een gezond lichaam hebben. Ook zelfrespect, een sociaal netwerk en het hebben van een doel in het leven zijn belangrijk. In deze pilot gaat de huisarts op een andere manier de gesprekken voeren met zijn patiënten. Het vermoeden bestaat namelijk dat veel patiënten met gezondheidsklachten naar de huisarts gaan, maar dat er in werkelijkheid wat anders aan de hand is. Huisartsen nemen in deze pilot meer de tijd om dit boven tafel te krijgen. Met VGZ hebben zij afspraken gemaakt over de financiering hiervan. In het najaar worden de eerste bevindingen verwacht.
2. In de gemeente Horst aan de Maas komt een project valpreventie. Professionals van verschillende disciplines gaan daarbij samenwerken met de directe omgeving van vaak oudere inwoners. Gezamenlijk richten zij zich op het voorkomen van valincidenten die vaak vervelende en ernstige gevolgen hebben. Hiervan worden ook in het najaar de eerste resultaten verwacht.
3. In de gemeente Venlo en Venray start een pilot om de verbinding tussen de uitvoerders van verpleging en verzorging met het netwerk in de wijk te verstevigen. Doel daarbij is dat de ondersteuningsvraag van de klant centraal staat en dat optimaal ingezet wordt op de passende ondersteuning vanuit de wijk.

De afspraken die de gemeenten en VGZ (zorgkantoor en zorgverzekeraar) hierover gemaakt hebben zijn vastgelegd in het convenant ‘Samen op weg naar positieve gezondheid’. Dit regionale convenant vervangt de drie bestaande convenanten die in het verleden zijn afgesloten tussen de afzonderlijke gemeenten en zorgverzekeraar VGZ en zorgkantoor VGZ.

(Bron: Gemeente Venlo)


Gerelateerde berichten


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.