Graven op de Groote Hei

Door NEWWORLD, zondag 27 maart 2016 07:54

Graven op de Groote Hei

Op de Groote Hei in Venlo wordt ter hoogte van de voormalige schietbanen op dit moment een bodemsanering uitgevoerd. Dit gebeurt door het afgraven van met lood verontreinigde grond. Dat lood is afkomstig uit de munitie. Na het rooien van de begroeiing op de kogelvangers wordt de verontreinigde grond afgegraven en afgevoerd. De oude schietpoorten blijven behouden of worden gereconstrueerd om de geschiedenis van de plek voor de recreanten beleefbaar te houden.

De Groote Hei is een geliefd heide- en bosgebied bij Venlo, en heeft tegelijkertijd een bijzondere geschiedenis. Vanaf 1883 is het terrein in gebruik genomen als militair oefenterrein met later ook een vliegveld. Begin jaren ’80 van de vorige eeuw is het gebruik als oefenterrein beëindigd en is een begin gemaakt met de ontwikkeling van het terrein als natuurgebied. De vele ‘’blindgangers’’ zijn toen verwijderd. Daarom moesten ook de start- en landingsbanen verwijderd worden. De omgeving van de nog resterende schietbanen is destijds wel tot natuurgebied omgevormd, maar de loodvervuiling in de kogelvangers is niet verwijderd. Dat wordt nu in opdracht van het Ministerie van Defensie gedaan.

Ingrijpen noodzakelijk
Alle drie de schietbanen met een breedte van 25 tot 100 meter worden aangepakt. Men schat in dat er in totaal 1350 m3 afgevoerd moet worden. De vervuiling met lood is op een aantal plaatsen sterk. Omdat er gespeeld wordt op de kogelvangers is er ook door de GGD onderzoek uitgevoerd. Voor mensen is er geen bedreiging, maar lood is een ongewenste stof in het milieu, vandaar het ingrijpen. Gezien de relatief grote diepte van het grondwater (dieper dan 10 meter beneden maaiveld) wordt geen verontreiniging van het grondwater verwacht.

Herstel
Het afgezaagde hout wordt voor duurzame energie gebruikt. Om overlast te voorkomen is er een speciale route voor de vrachtwagens gemaakt.
Na het afgraven worden de contouren van de kogelvangers zoveel mogelijk hersteld. De natuur mag dan weer haar werk gaan doen en er zal weer begroeiing ontstaan op de zandheuvels en bezoekers kunnen weer van het uitzicht genieten.

(Bron: Limburgs Landschap)


Nieuwsfoto's bezoekers


Gerelateerde berichten


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.