Venlo helpt kinderen in armoede met nieuw Kindpakket

Door NEWWORLD, zaterdag 29 oktober 2016 09:12

Venlo helpt kinderen in armoede met nieuw Kindpakket

Venlo heeft samen met Stichting Bindkracht de afgelopen periode hard gewerkt aan de verdere uitbreiding van het Kindpakket, een pakket regelingen voor Venlose kinderen die onder de armoedegrens leven. Naast een aantal landelijke regelingen, zoals het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds komen kinderen in Venlo vanaf 2017 ook in aanmerking voor een gratis identiteitsbewijs of verlenging van hun verblijfsdocument. Verder is de ambitie dat deze kinderen straks gratis huiswerkbegeleiding krijgen. Omdat de toegang wordt verhoogd naar 120% van de geldende bijstandsnorm kunnen meer gezinnen gebruik maken van het nieuwe Kindpakket.

Er is, samen met allerlei betrokken instanties, zorgvuldig gekeken welke maatregelen effectief en haalbaar zijn. Ook is de drempel voor deelname aan de regelingen verlaagd. “Dat is belangrijk, omdat we zoveel mogelijk kinderen willen helpen”, zegt PvdA-wethouder Tax (Zorg & Welzijn). “Kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld, staan vaak aan de zijlijn. Met dit Kindpakket krijgen Venlose kinderen meer kansen hun talenten te ontwikkelen. Want we willen dat ze mee kunnen doen, sociaal, met sport, cultuur en op school.”

Verder is het belangrijk dat het Kindpakket goed toegankelijk is. Daarom worden alle regelingen overzichtelijk op een rijtje gezet en via één website gepubliceerd. Mensen die gebruik willen maken van (onderdelen van) het Kindpakket hoeven straks maar één keer hun financiële gegevens te overleggen. Ook dat zal de drempel voor deelname verlagen. De medewerkers bij de Informatie- en Adviespunten in de Huizen van de Wijk worden via workshops op de hoogte gebracht van alle regelingen. Zodat zij mensen goed kunnen helpen met een aanvraag. En binnen de gemeente komt er één aanspreekpunt waar mensen terecht kunnen met vragen over de verschillende armoederegelingen.

In Nederland leefden in 2014 meer dan 400.000 kinderen in een huishouden met een laag inkomen. Een recente minimascan laat zien dat het in Venlo gaat om ruim 3.000 kinderen. Staatssecretaris Klijnsma heeft tijdens Prinsjesdag 100 miljoen extra beschikbaar gesteld voor kinderen uit arme gezinnen. Dat komt voor Venlo neer op een bedrag van 560.000 euro. “Geweldig, ik ben erg blij met deze extra middelen,” besluit wethouder Tax. “Met dit geld kunnen we weer meer kinderen helpen en het Venlose Kindpakket verder blijven ontwikkelen.”

(Bron: Gemeente Venlo)


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.