Onderzoek integriteit raadslid

Door NEWWORLD, donderdag 26 januari 2017 08:09

Onderzoek integriteit raadslid

Het onderzoek naar het handelen van raadslid Martin Camp rond twee panden in de Venlose wijk Q4 is openbaar gemaakt. De conclusies: het raadslid heeft zijn positie niet misbruikt. De gemeente Venlo heeft hem ook niet bevoordeeld. Er is niet gehandeld in strijd met de gemeentewet. Er is daarom geen integriteitsschending geweest.

Volgens de onderzoekers had de heer Camp voorzichtiger moeten optreden rond het kopen, verbouwen en verhuren van het pand. De gemeente had ook alerter kunnen zijn op de bijzondere positie van een raadslid dat een pand van de eigen gemeente koopt.

De burgemeester en raadslid Martin Camp besloten in september 2016 om een integriteits­onderzoek te laten uitvoeren. Dit omdat het onderzoek naar de vastgoedtransacties, aanbestedingen en subsidies in Q4, vragen kon oproepen over het handelen van het raadslid. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Necker van Naem en is opgeleverd op 22 december. Het gemeentelijk beleid in Q4 is bekeken en specifiek is de verkoop van twee panden onder de loep genomen. Aanvankelijk had de heer Camp belangstelling voor Bolwaterstraat 23/23a; later heeft hij samen met een zakenpartner Bolwaterstraat 31 aangekocht, verbouwd en verhuurd. Omdat de heer Camp een ontheffing van de provincie nodig had om als raadslid een pand te mogen kopen, is ook dat traject onderzocht.

Burgemeester Scholten herkent het beeld zoals het in het rapport is neergelegd. “Echt fout is er niets gegaan maar wel zie je onwetendheid, primair bij het gemeenteraadslid en secundair bij de gemeente. Wat dat betreft ligt er duidelijk een verband met de uitkomsten van het Q4-onderzoek. Voor mij staat bovenaan dat nergens sprake is geweest van boze opzet of verkeerde intenties. Bij het gemeentelijk proces zetten de onderzoekers vraagtekens, maar het college zou nooit het pand zonder toestemming van de provincie hebben verkocht. Interne controlemechanismen hadden voor die tijd aan de bel getrokken.”

De uitkomsten van het onderzoek worden in februari behandeld in de gemeenteraad. De manier waarop dit gebeurd, wordt bepaald door het presidium.

(Bron: Gemeente Venlo)


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.