Groen licht voor sloop Martinushof Tegelen

Door NEWWORLD, donderdag 06 oktober 2016 01:02

Groen licht voor sloop Martinushof Tegelen

De gemeente heeft met Martinushof BV een overeenkomst gesloten om de herontwikkeling van de locatie Martinushof te Tegelen voor te bereiden. Inmiddels heeft de gemeente ingestemd met de sloop van het pand Martinushof. Na de sloop van het huidige pand pleegt Martinushof BV er nieuwbouw waarin een Jan Linders supermarkt en een discounter worden gevestigd. Samen krijgen de supermarkten een winkelvloer oppervlakte van circa 3.725 vierkante meter. Ook de aanleg van parkeerplaatsen en groen behoort tot de plannen.

In juli 2015 kocht Jan Linders BV het voormalige ziekenhuis en latere verpleeghuis Martinushof in het centrum van Tegelen met de bedoeling deze locatie te her ontwikkelen in de hiertoe opgerichte vennootschap Martinushof BV. Concept-nl Projectontwikkeling BV en Venterra zijn ingeschakeld door Martinushof BV om het project te ontwikkelen. Op het terrein wordt tijdelijk extra parkeercapaciteit voor het centrum gerealiseerd. Martinushof BV wil de sloop van het gebouw en de aanleg van de parkeerplaatsen nog voor het einde van dit jaar afronden. De sloop zal echter enkele maanden in beslag nemen.

'Wij zijn erg blij dat we van start kunnen met de realisatie van onze plannen. Tegelijkertijd zijn wij ook trots dat we in samenspraak met de gemeente en de BIZ een positieve en belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van het centrumgebied van Tegelen', aldus Leo Linders.

BIZ (bedrijven investeringszone) Centrum Tegelen ziet de plannen als een positieve ontwikkeling voor het centrum van Tegelen: “We zijn blij met de spoedige sloop van het pand en de tijdelijke inrichting van een deel van het terrein als parkeerplaats.” aldus Anita Thijssen, secretaris BIZ Centrum Tegelen.

Refererend aan de spoedige sloop en realisatie van de tijdelijke parkeerplaatsen is wethouder Jos Teeuwen (stedelijke ontwikkeling) tevreden: “We hebben goed geluisterd naar de wensen van lokale ondernemers. Dankzij de waardevolle inbreng van BIZ zijn we met Jan Linders gekomen tot afspraken die de bedrijvigheid in het centrum van Tegelen een flinke impuls geven.” Het initiatief past binnen de uitgangspunten van de Ruimtelijke structuurvisie en het detailhandelsbeleid. Met de nieuwbouw wordt winkelvloeroppervlak toegevoegd. Het omzetten van langdurig leegstaande detailhandelsruimte naar andere functies zal dan ook noodzakelijk zijn.

Om de verdere transformatie van het winkelcentrum van Tegelen uit te voeren gaat de gemeente in overleg met de stakeholders een actieplan opstellen voor de detailhandel in het Tegelse centrum.

(Bron: Gemeente Venlo)


Gerelateerde berichten


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.