Nieuwe Raad van Bestuur VieCuri Medisch Centrum van start

Door NEWWORLD, woensdag 09 november 2016 08:11

Nieuwe Raad van Bestuur VieCuri Medisch Centrum van start

Per 1 januari 2017 gaat een nieuwe Raad van Bestuur van start. Deze bestaat uit mevrouw A.G.M. van Rossum (voorzitter Raad van Bestuur) en de heer IJ.C. Schouten (lid Raad van Bestuur, onder meer belast met de financiële portefeuille).

Ankie van Rossum (52) is thans werkzaam als lid Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein. IJsbrand Schouten (47) is momenteel als lid Raad van Bestuur verbonden aan care- en thuiszorginstelling Cicero Zorggroep te Brunssum.

De huidige portefeuilleverdeling binnen VieCuri blijft voorlopig ongewijzigd gehandhaafd en wordt na de start van beide nieuwe bestuurders in afstemming met de Raad van Toezicht voor zover nodig opnieuw bijgesteld.

De huidige (interim)bestuurders van VieCuri – de heren D.J. Verbeek (vzt. RvB) en D.J.K.H. Boot (lid RvB) - leggen hun functie conform de gemaakte afspraken per 1 januari 2017 neer. De Raad van Toezicht is beide heren zeer erkentelijk voor de bijdrage, die zij de afgelopen periode aan het functioneren van VieCuri Medisch Centrum hebben geleverd.

(Bron: VieCuri)


Gerelateerde berichten


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.