Venlo wil meewerken aan tijdelijke heropening AZC

Door NEWWORLD, woensdag 02 september 2015 07:40

Venlo wil meewerken aan tijdelijke heropening AZC

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten onder voorwaarden mee te werken aan de tijdelijke heropening van het AZC aan de Weselseweg in 't Ven, voor maximaal twee jaar. Daarmee komt Venlo tegemoet aan de noodkreet van staatsecretaris Dijkhoff aan gemeenten in Nederland om extra opvanglocaties te openen voor de groeiende stroom vluchtelingen. Venlo is bereid in gesprek te gaan met het COA over de voorwaarden waaronder het gemeentebestuur wil meewerken aan de tijdelijke heropening. Verder wil de gemeente het al lopende proces, om te komen tot een permanente opvanglocatie, nu maximaal versnellen.

De asielinstroom groeit door brandhaarden in Syrië, Eritrea en Irak zo snel dat extra opvang in verschillende landen op korte termijn noodzakelijk is. Onder voorwaarden moet Nederland meehelpen aan het spreiden van de vluchtelingen over Europa. Op grond daarvan heeft staatssecretaris Dijkhoff zich genoodzaakt gevoeld een beroep te doen op gemeenten, ook op Venlo.

“Dit is een hele lastige afweging, zeker ook omdat het AZC in 't Ven conform afspraken met omwonenden recent na 15 jaar gesloten is,” zegt wethouder Testroote. “Met dit besluit zetten we onze geloofwaardigheid naar hen op het spel. Dat voelt niet goed. Maar wij kunnen en willen onze ogen en oren niet sluiten voor de mensonwaardige beelden die dagelijks via de media onze huiskamers binnenkomen.”

In Nederland komen de laatste weken steeds meer vluchtelingen aan. Inmiddels meer dan 1700 per week. En de verwachting is dat het aantal toegelaten vluchtelingen dit jaar met 40 procent stijgt, van 25 naar 35 duizend. Na het vaststellen van hun identiteit en een medische keuring, moeten al deze mensen worden opgevangen. De capaciteit in de huidige asielzoekerscentra is daarvoor nu volstrekt onvoldoende.

Burgemeester Scholten: “Daarom voelen we ons moreel verplicht een steentje bij te dragen aan de oplossing van dit gigantisch probleem. Venlo is een gastvrije en tolerante gemeente. In dit soort noodsituaties vind ik dat we bereid moeten zijn die gastvrijheid en tolerantie in de praktijk te brengen. We gaan daarom in gesprek met het COA over de voorwaarden om te komen tot een tijdelijke heropening van het AZC.”

Venlo wil toewerken naar een nieuwe bestuursovereenkomst met het COA waarin harde afspraken worden gemaakt o.a. over het aantal bewoners, de functie van het AZC en de verblijfsduur. Ook moeten de gebouwen uiteraard voldoen aan de huidige (brand-) veiligheidseisen. Verder wil de gemeente de procedures richting een permanente opvanglocatie maximaal versnellen en eist daarbij volledige medewerking van het COA.

Of en op welke termijn het AZC aan de Weselseweg daadwerkelijk tijdelijk opengaat, is nu nog niet duidelijk. Na het gesprek met het COA moet daar duidelijkheid over komen.

(Bron: Gemeente Venlo)


Gerelateerde berichten


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.