ROC niet naar KazerneKwartier

Door NEWWORLD, donderdag 13 oktober 2011 08:00

ROC niet naar KazerneKwartier

Holland Casino heeft besloten niet het casino-concept Play Your Game in Venlo te ontwikkelen, maar het huidige concept te handhaven. De reden is dat Holland Casino het risico te groot acht dat het nieuwe concept niet tijdig gerealiseerd kan worden in verband met de bezwaar- en beroepprocedure rondom het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage (MER). Tevens heeft ROC Gilde Opleidingen inmiddels definitief laten weten niet naar het KazerneKwartier te komen.

Holland Casino heeft besloten om het nieuwe casino-concept Play Your Game niet als eerste in Nederland in Venlo te realiseren. Wel is Holland Casino voornemens om voor het huidige casino – waarvan de bestemmingsvergunning in 2015 verloopt – een nieuwe locatie in Venlo te zoeken. De reden hiervoor is dat Holland Casino de risico’s te groot acht dat men Play Your Game niet tijdig (eind 2013) in het KazerneKwartier kan realiseren. Dit in verband met de mogelijkheden van bezwaar en beroep, die ongetwijfeld benut gaan worden. Dat zou betekenen dat Holland Casino vertraging oploopt met de uitrol van haar nieuwe strategie en dat is voor het bedrijf niet acceptabel.

ROC Gilde Opleidingen heeft definitief moeten besluiten niet te verhuizen naar het KazerneKwartier. Al eerder heeft Gilde Opleidingen moeten concluderen dat een zelfstandige ontwikkeling op dit terrein financieel niet haalbaar was.

De consequenties van het besluit van Holland Casino en ROC Gilde Opleidingen worden op dit moment in beeld gebracht. Samen met Holland Casino bepaalt de gemeente vóór december 2011 hoe vorm en inhoud kan worden gegeven aan de gewijzigde plannen. Wel laat het college van B&W weten dat de plannen ten aanzien van het multifunctioneel center (MFC) onverkort overeind staan. Er ligt volgens het college een goede businesscase en er wordt met projectorganisatie MFC deKazerne verder gewerkt aan de realisatie van deze plannen.

(Bron: Gemeente Venlo)


Gerelateerde berichten


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.