Hertelling bij één stembureau in Venlo

Door NEWWORLD, donderdag 27 maart 2014 07:44

Hertelling bij één stembureau in Venlo

De burgemeester van Venlo stelt aan de gemeenteraad voor om aanstaande woensdag 26 maart, te besluiten tot hertelling van één stembureau. Kennelijk is er iets misgegaan bij het invullen van het proces-verbaal van stemdistrict 6 (De Witte Kerk, Venlo Noord). Bij de lijst van Venlokaal heeft kandidaat nummer 8 daardoor per abuis 28 stemmen toegekend gekregen die bestemd waren voor kandidaat nummer 7.

"Het gaat hier puur om een menselijke fout bij het overnemen van de resultaten," licht burgemeester Scholten toe. "Ondanks gedegen voorbereiding is dit nooit voor 100 procent uit te sluiten. Volgens de Kieswet ligt een hertelling in de rede als dit ook gevolgen zou hebben voor de samenstelling van de raad. Dit is hier aan de orde."

Correctie van het proces-verbaal leidt ertoe dat kandidaat 8 (Hans Linssen, nu 245 stemmen) onvoldoende voorkeursstemmen overhoudt om in aanmerking te komen voor een raadszetel. Kandidaat 7 (Mehmet Algur) haalt ook met 238 stemmen evenmin de drempel van 251 voorkeursstemmen. Consequentie is dat kandidaat 4 (mw Marjan Schuman) alsnog in de raad komt. De nieuwe raad wordt donderdag 27 maart geïnstalleerd.

(Bron: Gemeente Venlo)


Gerelateerde berichten


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.