Kindergemeenteraad op 30 november

Door NEWWORLD, woensdag 25 november 2015 00:41

Kindergemeenteraad op 30 november

Op maandag 30 november zijn kinderen voor één dag de baas in de gemeente Venlo. Leerlingen van verschillende basisscholen nemen één dag plaats in de raadszaal en leren hoe ze een politiek besluit moeten nemen.

Kinderen leren zo hoe ze invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leefomgeving. Door zelf een dag op de stoel van een raadslid te zitten, ervaren ze hoe het is om democratisch tot beslissingen te komen.

Samenstelling Kindergemeenteraad
De Kindergemeenteraad Venlo bestaat uit vijf fracties van acht scholieren (uit groep 8) van de volgende basisscholen: Basisschool Sint Martinus, Venlo; Talentencampus Venlo; Basisschool de Regenboog, Blerick; OBS De Koperwiek, Venlo; Basisschool Mikado, Blerick.

Openbare kinderraadsvergadering
De Kindergemeenteraad vergadert op 30 november om 18.00 uur in de raadszaal van het Stadhuis, De vergadering is openbaar en rechtstreeks te volgen via internet op de site venlo.raadsinformatie.nl

De fracties stellen projecten voor die zij in de weken voor de raadsvergadering in hun klas hebben voorbereid. De projecten zijn gericht op Venlo en komen ten goede aan Venlose jeugd.

Na de discussie in de raad stemmen de kinderen over de projecten en nemen zo een democratisch besluit. Het project dat de meerderheid van stemmen krijgt, wordt door de gemeente uitgevoerd vóór juli 2016. De Stichting Madurodam Steunfonds stelt hiervoor € 3000, - beschikbaar. Nationale Madurodamraad

De Kindergemeenteraden vinden plaats in alle provincies van Nederland. Uit de Kindergemeenteraden worden 12 Madurodam-ambassadeurs gekozen. De Madurodam-ambassadeurs worden op maandag 25 januari geïnstalleerd als lid van de Madurodamraad.

De gemeenteraad Venlo, Madurodam en ProDemos - ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’ organiseren samen de Kindergemeenteraad.

(Bron: Gemeente Venlo)


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.